ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

340 หมู่ 5 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045-616-823 โทรศัพท์/โทรสาร : 045-643-945

E-mail : sisaket@otep.mail.go.th

Facebook : www.facebook.com/Otep.sisaket