ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

340 หมู่ 5 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์/โทรสาร.045-643-945

E-mail : sisaket@otep.mail.go.th

Facebook : www.facebook.com/Otep.sisaket

 

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d986799.4267886326!2d103.8442883163538!3d14.954618392107994!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3116dbffad529cd9%3A0x7b84db9478b80fc3!2z4Lio4Lij4Li14Liq4Liw4LmA4LiB4Lip!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1506417059219″ width=”600″ height=”450″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>