ขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

ไปถวาย ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560

ขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมกันบริจาคทรัพย์ โดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้

*********************************************************

ร่วมทำบุญได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ

กฐิน 3 copy