การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 ยื่นใบสมัครพร้อมส่งผลงาน ได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564

20210525111803_00001 20210525111803_00002 20210525111803_00003 20210525111803_00004 20210525111803_00005 20210525111803_00006 20210525111803_00007 20210525111803_00008 20210525111803_00009 20210525111803_00010 20210525111803_00011 20210525111803_00012 20210525111803_00013 20210525111803_00014 20210525111803_00015 20210525111803_00016 20210525111803_00017 20210525111803_00018 20210525111803_00019 20210525111803_00020 20210525111803_00021 20210525111803_00022 20210525111803_00023 20210525111803_00024 20210525111803_00025