การตรวจสุขภาพประจำปี 2562

              สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลครู ออกตรวจสุขภาพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม                       โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

10446