การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร

 

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องทับทิมทองแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

      และร่วมทอดกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ วัดโพธาราม จ.นครสวรรค์               

ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

14893