การ Video Conference

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 จะมีการ Video Conference  ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.30 น. ในเรื่องของสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรการศึกษาไทย ขอเชิญรับชมได้ตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น

2QQiRJpnO2_1609136887