มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค. 326452 ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นายกิติพงษ์ อภินันทศรี

เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 326452 ที่ถึงแก่กรรม

ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

IMG_7776