คณะเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

คณะเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560
ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

20170112_๑๗๐๑๑๖_0012
20170112_๑๗๐๑๑๖_0001 20170112_๑๗๐๑๑๖_0002 
20170112_๑๗๐๑๑๖_0005
20170112_๑๗๐๑๑๖_0006
    20170112_๑๗๐๑๑๖_0007 20170112_๑๗๐๑๑๖_0008
20170112_๑๗๐๑๑๖_0010
20170112_๑๗๐๑๑๖_0011
20170112_๑๗๐๑๑๖_0013
20170112_๑๗๐๑๑๖_0003      20170112_๑๗๐๑๑๖_0015 20170112_๑๗๐๑๑๖_0016