ขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 

ไปถวาย ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

 

กฐิน7

กฐิน6

 

กฐิน1

กฐิน2
กฐิน4

กฐิน5

 

กฐิน3