ครูผู้ได้รับรางวัลครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ.2560

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมงาน

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ครบ 14 ปี

และร่วมแสดงความยินดีกับ ครูผู้ได้รับรางวัลครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 2 ราย คือ

1.นายปราโมทย์ แหวนเงิน ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ สังกัด สพม.เขต28

2.นางภัณฑิรา สดสร้อย ครูโรงเรียนมารีวิทยา สังกัด สช.

ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

IMG_9193

IMG_9194

IMG_9195

IMG_9187