นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่คู่สมรส ของ นายฉายา วงษ์นิล สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย

ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายฉายา วงษ์นิล สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

IMG_8759

IMG_8760

IMG_8758