นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ของ นายดิระพรรณ ศุขแจ้ง สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
ให้แก่ทายาทตามกฎหมายของสมาชิกที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560
IMG_7010 IMG_7011 IMG_7012 IMG_7013 IMG_7014 IMG_7015 IMG_7016