ร่วมประชุมชี้แจงข้อมูล ช.พ.ค./ช.พ.ส. ต่อ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

⇒ เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนแลตรวจสอบเยี่ยม สนง.ศธจ., สพท. และ สกสค. ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 26 พ.ค. 2561 โดยในวันนี้ วันที่ 22 พฤษภาคม นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูล 3 หัวข้อ คือ 1.รายละเอียดของจำนวนสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. และการนำส่งเงินประจำเดือน 2.รายละเอียดของสมาชิกที่กู้เงินจากธนาคารออมสินตามโครงการ ช.พ.ค./ช.พ.ส. และมีปัญหาหนี้ไตรมาสฯ 3.ปัญหาและข้อเสนอแนะฯ โดยใช้เวลาชี้แจ้งไม่เกิน 10 นาที ณ หอประชุม “นันทพันธ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

9312

9787

9793

9801

9804

9854

S__65609732

S__65609734