มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ของ นายทองสูรย์ เนาว์สุข

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย
ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายทองสูรย์ เนาว์สุข สมาชิก ช.พ.ค. 108853 และ ช.พ.ส. 43925 ที่ถึงแก่กรรม
ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

IMG_6141

(บุตรสาวเป็นตัวแทนรับมอบเช็ค)

IMG_6146

IMG_6143