นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่คู่สมรส ของ นายธวัชชัย ขุขันธิน สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย

ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายธวัชชัย ขุขันธิน สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Image-1 Image-4

Image-2Image-5

Image-6 Image-7