มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางพิกุล มัชฌิกะ

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางพิกุล มัชฌิกะ สมาชิก ช.พ.ค. 566103

และ ช.พ.ส. 229155 ที่ถึงแก่กรรม ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

IMG_0470

IMG_0471

IMG_0472