มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางรังสฤษดิ์ พิชญากูล

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางรังสฤษดิ์ พิชญากูล

เลขที่สมาชิก ช.พ.ส. 45069 ที่ถึงแก่กรรม ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

IMG_0670