นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบิดา ของ นางวราภรณ์ ใจเป็น
เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 618250 ที่ถึงแก่กรรม ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

IMG_1047

IMG_1048