นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ของ นางสมใจ โอชารส สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

ให้แก่ทายาทตามกฎหมายของสมาชิกที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

#ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

IMG_6967
IMG_6966 IMG_6968 IMG_6969 IMG_6970