มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ให้แก่คู่สมรส ของ นางสุวรรณี ทั่งนาค

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางสุวรรณี ทั่งนาค สมาชิก ช.พ.ค. 279900

และ ช.พ.ส. 419629 ที่ถึงแก่กรรม ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

IMG_0477

IMG_0480