ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางแพง บุญชู สมาชิก ช.พ.ส. 47905 ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย
ซึ่งเป็นบุตร ของ นางแพง บุญชู สมาชิก ช.พ.ส. 47905 ที่ถึงแก่กรรม
ที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพในวันนั้น
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

00JPG