มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. แก่ทายาท ของ นางไพ คงคารัตน์ สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางไพ คงคารัตน์

เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 108813 ที่ถึงแก่กรรม ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

IMG_1879

IMG_1882