ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ให้แก่คู่สมรส ของ นายคูณ บุตรราช

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายคูณ บุตรราช
เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 451992 และ เลขที่สมาชิก ช.พ.ส. 211905 ที่ถึงแก่กรรม
ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

IMG_1044

IMG_1045