นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารายงานตัวต่อ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เข้ารายงานตัวต่อ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

S__3375125 S__3375127 S__3375130 S__3375131