นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ว่าที่ รต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต1

นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ  เข้าพบและสวัสดีปีใหม่

ว่าที่ รต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต1 เพื่อรับข้อเสนอแนะและขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมอื่นๆ_๒๐๑๒๒๔_5กิจกรรมอื่นๆ_๒๐๑๒๒๔_4กิจกรรมอื่นๆ_๒๐๑๒๒๕_0กิจกรรมอื่นๆ_๒๐๑๒๒๕_2