นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

 

นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ  เข้าพบและสวัสดีปีใหม่

นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เพื่อรับข้อเสนอแนะและขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมอื่นๆ_๒๐๑๒๒๔_0