นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต 2

นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ  เข้าพบและสวัสดีปีใหม่

นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต 2 เพื่อรับข้อเสนอแนะและขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมอื่นๆ_๒๐๑๒๒๔_1