นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

                    ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางสำเนียง นาห่อม สมาชิก ช.พ.ส.                       เลขประจำตัวสมาชิก 23872   ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563.

รับค่าจัดการเงินสงเคราะห์รายศพ 24122563_๒๐๑๒๒๕_0