นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

 

นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

                    ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางมลิจันทร์ บุญมา สมาชิก ช.พ.ส.                       เลขประจำตัวสมาชิก 84877   ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รับค่าจัดการเงินสงเคราะห์รายศพ_๒๑๐๒๐๘