มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายประวิทย์ ประสวนศรี สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย
ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายประวิทย์ ประสวนศรี สมาชิก ช.พ.ค. 354920 ที่ถึงแก่กรรม 
ที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพในวันนั้น
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

IMG_5534

IMG_5536

IMG_5537