มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. แก่ทายาทตามกฎหมาย ของ นายประเสริฐ บุญพอ

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร

ของ นายประเสริฐ บุญพอ เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 497048 ที่ถึงแก่กรรม

ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

IMG_0839

IMG_0840