นายพัสกร คำเพราะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ และคณะผู้ติดตาม ร่วมแสดงความยินดีกับ… นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

นายพัสกร คำเพราะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
และคณะผู้ติดตาม ร่วมแสดงความยินดีกับ...
นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
และอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

IMG_6957 IMG_6958 IMG_6959