มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย
ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายรุจิเรข สิริเกียรติ สมาชิก ช.พ.ส. 318853 ที่ถึงแก่กรรม
ที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพในวันนั้น

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

IMG_6708