มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายวิริยะ อาจสาลี สมาชิก ช.พ.ค. , ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายวิริยะ อาจสาลี
สมาชิก ช.พ.ค. 246918 และ ช.พ.ส. 285974 ที่ถึงแก่กรรม 
ที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพในวันนั้น 
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

IMG_5525

IMG_5523