นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ของ นายศิลา อ้วนพร สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย(คู่สมรส)ของสมาชิก

นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ของ นายศิลา อ้วนพร สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย(คู่สมรส)ของสมาชิก

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

IMG_6472

IMG_6473

IMG_6474

IMG_6475

IMG_6476

IMG_6477

IMG_6478

IMG_6479