มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย
ของ นายสุทธิ วันดี สมาชิก ช.พ.ค. 438378 ที่ถึงแก่กรรม
ที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพในวันนั้น

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

IMG_6707