นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เพื่อสอบปากคำด้วยตนเอง

11 33

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เดินทางไปสอบปากคำทายาทของ นายยงยุทธ จันทะบุตร ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค ที่ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

เนื่องจากทายาทจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพในเช้าวันที่ 19 เมษายน 2559

จึงไม่สามารถเดินทางมาสอบปากคำได้ ท่าน ผอ. จึงลงพื้นที่เพื่อสอบปากคำด้วยตนเอง

ณ บ้านพักเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ