นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ส่งตัวแทนมอบพวงหรีด

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางปรียากร นวลสังข์ และ

 นางสาวดาราวรรณ ประทีปทอง เป็นตัวแทนของสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

 ไปมอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่ภรรยาและทายาทของนายทวีชัย สุปัตติ

ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ณ วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

IMG_7204

IMG_7208

 

IMG_7205