นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพแก่ภรรยาของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

IMG_7258

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ

แก่ภรรยาของนายทวีชัย สุปัตติ และร่วมงานฌาปนกิจ

ซึ่งนายทวีชัย สุปัตติ เป็นสมาชิกทั้ง ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

ณ วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559