นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบพวงหรีดและเช็คค่าจัดการศพ

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นตัวแทนของสำนักงาน มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่

นางสุนีย์ มะลิไทย ผู้วายชนม์

ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ส. ณ บ้านของผู้วายชนม์ ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานฌาปนกิจศพ

นายสมศักดิ์ ศรีโสดา ผู้วายชนม์

ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ส และมอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาทแก่ทายาทของสมาชิกผู้ที่ถึงแก่กรรม

ณ วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559