นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานฌาปนกิจศพสมาชิก ช.พ.ส.และมอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ให้แก่คู่สมรสของสมาชิกผู้ที่ถึงแก่กรรม

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานฌาปนกิจศพ
นางบุญถม แก่นทิพย์ ผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ส.

และมอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน
ให้แก่คู่สมรสของสมาชิกผู้ที่ถึงแก่กรรม

 ณ วัดโนนม่วง ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

S__5546046 S__5546047 
S__5546048