นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพแก่ทายาทของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

   2

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพแก่ทายาทของสมาชิกผู้ที่ถึงแก่กรรม

และร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.กานต์ระพี โนนกอง  ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ สพป.ศก.เขต 1

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ วัดกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ