นายสุริชัย คำศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานฌาปนกิจศพ ของ นางสาวศรีจันทร์ ฝอยทอง สมาชิก ช.พ.ค. และ และมอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย

นายสุริชัย คำศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เดินทางวางหรีดเคารพศพ
สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม ที่บ้านของผู้วายชนม์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
หลังจากนั้นวันต่อมาท่านผู้อำนวยการได้เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ ของ นางสาวศรีจันทร์ ฝอยทอง
สมาชิก ช.พ.ค. และมอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย
ณ เมรุวัดบ้านโปร่ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

S__7143434 S__7143435 S__7143436  S__7143439 S__7143440