นายสุริชัย คำศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายครรชิต วิชัยกุล สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

นายสุริชัย คำศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานฌาปนกิจศพ ของ

นายครรชิต วิชัยกุล สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม และ

มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย

ณ วัดศรีมิ่งเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

FullSizeRender (1) FullSizeRender (2) FullSizeRender