มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายสุวิทย์ เบ้าทอง

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายสุวิทย์ เบ้าทอง
เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 274369 และ เลขที่สมาชิก ช.พ.ส. 319061 ที่ถึงแก่กรรม
ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ 
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

IMG_0690

IMG_0692

IMG_0693