นางศุภกานต์ พลสมบัติ และ นางณัฏฐพร วิเศษสังข์ เป็นตัวแทนของสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นางศุภกานต์ พลสมบัติ และ นางณัฏฐพร วิเศษสังข์
เป็นตัวแทนของสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ของ นายไชยศรี สารพัฒน์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
ให้แก่ทายาทตามกฎหมายของสมาชิกที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

#ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ

IMG_6980