มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ให้แก่คู่สมรส ของ นางนิตย์ ดอกพวง สมาชิก ช.พ.ส. 191218 ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางนิตย์ ดอกพวง
เลขที่สมาชิก ช.พ.ส. 191218 ที่ถึงแก่กรรม
ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

IMG_8779

IMG_8781