บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาฯ 2561

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรอบที่่ 2 มีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – วันที่ 20 เมษายน 2561

 

S__59883530 S__59883529 S__59883528 S__59883527