มอบเช็คค่าจัดการศพแก่ทายาท นายบัณฑิต จารุการ

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายบัณฑิต จารุการ

สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 293613 และเป็นสมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 211793 ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

S__20570291

S__20570292

S__20570293

S__20570294