นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 6.25591223 #1_๑๖๑๒๒๓_0026
2.25591223 #1_๑๖๑๒๒๓_0001
3.25591223 #1_๑๖๑๒๒๓_0007
5.25591223 #1_๑๖๑๒๒๓_0023
7.25591223 #1_๑๖๑๒๒๓_0031
8.25591223 #1_๑๖๑๒๒๓_0004
9.25591223 #1_๑๖๑๒๒๓_0025
12.25591223 #1_๑๖๑๒๒๓_0008
11.25591223 #1_๑๖๑๒๒๓_0003
10.25591223 #1_๑๖๑๒๒๓_0027
14.25591223 #1_๑๖๑๒๒๓_0006
1.25591223 #1_๑๖๑๒๒๓_0010
13.25591223 #1_๑๖๑๒๒๓_0018